Velkommen til Havbruksstasjonen i Tromsø

Forside 17

 

Vi tilbyr:

·         Forskningsanlegg for studier av marin fisk, ferskvannsfisk, skalldyr, skjell og andre akvatiske organismer, i landanlegg, sjøanlegg og fiskehelselaboratorium.
·         Ferskvann og sjøvann som kan varmes eller kjøles.
·         Kar og merder i alle størrelser.
·         Lys og temperaturer tilpasses etter behov.
·         Ansatte med høy kompetanse og bred erfaring.
·         Lett tilgjengelig, kun 30 minutter med bil fra flyplassen i Tromsø.

Nyheter

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Mistanke om rømming i Grøtsundet

Gjenfangst ble satt i gang umiddelbart etter at mistanke om lakserømmi...