10 år med målrettet avl

Nå begynner vi å se effektene av ti års innsats med avlsarbeid på torsk.

Avlsarbeid går langsomt, men resultatene kommer. Tredje generasjon oppdrettstorsk har 30 % bedre vekstpotensial enn villtorsk.

Foto/fotomontasje: Frank Gregersen/Oddvar Dahl, NofimaRegjeringen besluttet i 2001 å etablere et avlsprogram for torsk. Oppgaven ble gitt til daværende Fiskeriforskning, nå Nofima.

I første omgang skulle avlen konsentreres om rask vekst og motstandsdyktighet mot sykdommen vibriose.

Produksjonen i torskeavlsprogrammet foregår i to trinn. Yngelproduksjonen skjer i et landbasert anlegg på Kraknes. Videre vekst skjer i merder i sjøen i Røsneshamn. Her holdes torsken til den er kjønnsmoden. Da blir de beste individene fraktet tilbake til det landbaserte anlegget for å bli opphav til en ny generasjon.

Nofima laget brosjyren "Se torsken! 10 år med målrettet torskeavl" i forbindelse med 10-års jubiléet til torskeavlsprogrammet i 2012.Foto/fotomontasje: Frank Gregersen/Oddvar Dahl, Nofima 

Brosjyren inneholder informasjon om resultatene så langt i avlsprogrammet, samt myter og fakta om torskeoppdrett. Last ned brosjyren her. Se torsken.pdf

 

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...