www.havbruksstasjonen.no

10 år med målrettet avl

Nå begynner vi å se effektene av ti års innsats med avlsarbeid på torsk.

Avlsarbeid går langsomt, men resultatene kommer. Tredje generasjon oppdrettstorsk har 30 % bedre vekstpotensial enn villtorsk.

Foto/fotomontasje: Frank Gregersen/Oddvar Dahl, NofimaRegjeringen besluttet i 2001 å etablere et avlsprogram for torsk. Oppgaven ble gitt til daværende Fiskeriforskning, nå Nofima.

I første omgang skulle avlen konsentreres om rask vekst og motstandsdyktighet mot sykdommen vibriose.

Produksjonen i torskeavlsprogrammet foregår i to trinn. Yngelproduksjonen skjer i et landbasert anlegg på Kraknes. Videre vekst skjer i merder i sjøen i Røsneshamn. Her holdes torsken til den er kjønnsmoden. Da blir de beste individene fraktet tilbake til det landbaserte anlegget for å bli opphav til en ny generasjon.

Nofima laget brosjyren "Se torsken! 10 år med målrettet torskeavl" i forbindelse med 10-års jubiléet til torskeavlsprogrammet i 2012.Foto/fotomontasje: Frank Gregersen/Oddvar Dahl, Nofima 

Brosjyren inneholder informasjon om resultatene så langt i avlsprogrammet, samt myter og fakta om torskeoppdrett. Last ned brosjyren her. Se torsken.pdf