www.havbruksstasjonen.no

Båtdåp

"Morild" ble båten døpt

Article image

Champagneskål

Gudmor Grete Sollesnes Winther hilste i fire himmelretninger, ønsket Morild lykke til og skålte for kong Neptun.

Båten ble døpt 22. oktober 2015 med styret og de ansatte til stede.

Article image

Båtnavnet

Morild er plankton som produserer og utstråler lys ved bevegelser i vannet. Katamaranen er utstyrt med verktøy som vil gjøre arbeidet på sjøanleggene betydelig lettere.

Etter år med tunge løft og vanskelige arbeidsoperasjoner har de ansatte fått et praktisk og etterlengtet båt. Båten er dermed et stort lyspunkt og navnet Morild passer veldig godt. Steinar Berthelsen, teknisk driftsansvarlig på sjøanleggene hadde idéen til navnet.

Article image

Gudmor

Grete Sollesnes Winther var styrets leder da det ble vedtatt å bygge arbeidsbåt. Det var derfor naturlig at styret ønsket henne som gudmor for båten.

Avdelingsleder på sjøanleggene Atle Skutvik overleverer en gave fra Havbruksstasjonen. 

Katamaranen

Båten ble bygget av Grovfjord Mek. Verksted. Dette er en standard lokalitetsbåt for oppdrettsnæringa, med noen tilpasninger for Havbruksstasjonens bruk. Båten har 12 passasjerplasser og mannskap på 4, totalt 16 personer. Båten er 13,9 meter lang og 7,2 meter bred. 

Mer om fenomenet morild

Morild er et lysfenomen i havet forårsaket av spesielle egenskaper hos noen planktonarter. Og plankton er jo fundamentet i økosystemet vårt.

Morild er små encellede organismer som produserer og utstråler lys ved bevegelser i vannet. Det er særlig utover sommeren, og helst om natten, at fenomenet observeres. Hvor mye lys de avgir er avhengig av hvor mye lys de har tatt opp om dagen. I Norge er arter av gonyaulax, noctiluca og ceratium dominerende.

Navnet er avledet fra oldnordisk. Det er beslektet til engelsk (spesielt shetlandsdialekt) "mareel", islandsk "maurildi", dansk "marild", svensk "mareld" og finsk "merituli".