Bygg for alle

Handicapheis 002_1024x768- et hjelpemiddel for folk med funksjonshemninger
Bygg for alle er et nettsted som er et flott hjelpemiddel for folk med funksjonshemninger som skal besøke et bygg som statsbygg forvalter. Havbruksstasjonen i Tromsø er et slik bygg, og ved å følge linken etter artikkelen kommer du til en opplysningsside som kan være til nytte i forkant av et besøk på Havbruksstasjonen i Tromsø.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...