www.havbruksstasjonen.no

Bygg for alle

Handicapheis 002_1024x768- et hjelpemiddel for folk med funksjonshemninger
Bygg for alle er et nettsted som er et flott hjelpemiddel for folk med funksjonshemninger som skal besøke et bygg som statsbygg forvalter. Havbruksstasjonen i Tromsø er et slik bygg, og ved å følge linken etter artikkelen kommer du til en opplysningsside som kan være til nytte i forkant av et besøk på Havbruksstasjonen i Tromsø.
Vedlegg: www.byggforalle.no