Eierskap

Havbruksstasjonen i Tromsø AS er et driftsselskap som eies av Nofima AS og UiT Norges arktiske universitet med halvparten hver.

Stasjonen ble oppført og sto ferdig i 1990 med finansiering fra Nærings- og fiskeridepartementet. Bygningsmassen eies i dag av Statsbygg.

Styret består av tre representanter fra hver av eierinstitusjonene og en representant fra de ansatte

Nofima

Universitetet i Tromsø

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur