Eierskap

Havbruksstasjonen i Tromsø AS er et driftsselskap som eies av Nofima AS og UiT Norges arktiske universitet med halvparten hver.

Stasjonen ble oppført og sto ferdig i 1990 med finansiering fra Nærings- og fiskeridepartementet. Bygningsmassen eies i dag av Statsbygg.

Styret består av tre representanter fra hver av eierinstitusjonene og en representant fra de ansatte

Nofima

Universitetet i Tromsø

Nyheter

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning viser at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Mistanke om rømming i Grøtsundet

Gjenfangst ble satt i gang umiddelbart etter at mistanke om lakserømmi...