www.havbruksstasjonen.no

En ekte slappfisk

Aftenposten toskeillustrasjon_150x212

Artikkel fra Økonomimagasinet i Aftenposten om avlstorsken.

Det nasjonale avlsprogrammet har gitt en torsk med nerver av stål - en ekte slappfisk. Resultatet av en atferdsstudie er lovende. Mye tyder på at fryktreaksjonen er arvelig, og at den fryktløse torsken trives bedre og er mer motstandsdyktig mot sykdom. Det kan gi oppturen norske oppdrettere har ventet på.

Les artikkelen med tekst og foto av Ole Magnus Rapp som ble presentert i Økonomimagasinet, Aftenposten 13. juni 2013.

Aftenposten - En ekte slappfisk.pdf