www.havbruksstasjonen.no

Fagpressen på besøk

Tina, Therese Soltveit fra Norsk Fiskeoppdrett og Anette_6016x2931

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur

Journalist Therese Soltveit fra Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no besøkte Senter for marin akvakultur, Landanlegget og Fiskehelselaboratoriet i januar 2016. 

Hensikten med besøket var blant annet å lage reportasjer om Havbruksstasjonen i Tromsø og aktivitetene på stasjonen for bladet og nettstedet.

Bildet viser Tina Thesslund fra Nofima, journalist Therese Soltveit og Havbruksstasjonens Anette Hustad.  

Tina orienterte om prosjektet Deoxy. Her inkuberes lakseegg i suboptimale oksygenforhold. Det testes på effekter av lavt oksygennivå på embryoutvikling. 

Deoxy er et prosjekt i regi av Helge Tveiten / Nofima.