Fasiliteter

fhl_utstrykning1_medium

Havbruksstasjonen har en unik kombinasjon av forsøksfasiliteter på land og i sjø.

Fisk og akvatiske organismer er tilgjengelig for forsøk i naturlige og kontrollerte omgivelser. Havbruksstasjonen består av 5 000 kvadratmeter forsøksarealer, laboratorier, møterom og kontorer.

Her finnes landanlegg for eksperimentelle studier av fisk og skalldyr under kontrollerte betingelser, fiskehelselaboratorium for arbeid med fiskesykdommer og merdanlegg i sjø for forsøk under autentiske betingelser. Kombinasjonen av forsøksavdelinger gjør det mulig å utføre forskning på alle stadier i livssyklusen.

Rikelig med ferskvann og sjøvann kan varmes opp eller kjøles ned etter behov. Lys kan styres og fôr kan tilpasses det enkelte oppsett. Havbruksstasjonen har tillatelser til hold av alle kjente arter og arbeid med alle kjente fiskesykdommer og genmodifiserte organismer. 

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...