Tina, Therese Soltveit fra Norsk Fiskeoppdrett og Anette_6016x2931

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur

Foto: Nofimas fotoarkiv

Etableringen av Havbruksstasjonen

Det første forskningsanlegget i Tromsø ble etablert i 1973.
IMG_0229

Tester helsestatusen

Torsk fra årskull 2010 skal testes mot ulike fiskesykdommer. Torsken er produsert ved Nasjonal avlsstasjon for torsk. Her overføres torsken til Fiskehelselaboratoriet.Ferskvannstemperaturer 2011 Kårvika_150x85

Naturlige ferskvanns- og sjøvannstemperaturer

Temperaturer på ferskvann og sjøvann måles daglig.
Bygninger 017_1000x750

Fiskehelselaboratorium

Fiskehelselaboratoriet er godkjent for forsøk på de fleste kjente fiskesykdommer og arbeid med genmodifiserte arter.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur