For de ansatte

Dette er lenker for våre ansatte.

Proplan Time

E-post

EcoOnline - sikkerhetsdatablad

Kvalitetsportalen

 

Nyheter

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Mistanke om rømming i Grøtsundet

Gjenfangst ble satt i gang umiddelbart etter at mistanke om lakserømmi...