Forskning på kvalitet

Svømmetunnel kvalitet

På oppdrag fra Nofimas forskere har Havbruksstasjonen bygd en svømmetunnel. Her kan ulike fangstsituasjoner simuleres og kvaliteten på den slaktede fisken kan måles.

Tunnelen består av en stor, rund tank med en diameter på 11 meter og har et vannvolum på 95 000 liter.

Inne i tanken er det montert et stort rør - en tunnel - med en trinnløs regulerbar strømsetter i den ene enden. I den andre enden er det et kammer på ca 1800 liter hvor fisk kan holdes og overvåkes ved hjelp av flere kamera og en inspeksjonsluke.

I det siste prosjektet er det montert en miniatyr-trålpose like bak kammeret hvor fisken havner etter hvert som den ikke takler å svømme mot strømmen. Strøm, vannkvalitet og andre variabler styres og måles fra et eget lite hus ved siden av bassenget.

Tunnelen er en del av prosjektet CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology) som blir ledet av Havforskningsinstituttet. Nofima har ansvaret for ett av tre delmål; kvalitet og verdiskaping. Målet i prosjektet er å optimalisere fiskerinæringens verdiskaping og produktkvalitet.

Svømmetunnelen har vært i drift siden 2012. Noen fiskeslag er allerede testet og flere venter på å komme i gang.

For mer informasjon kontakt Nofima.http://www.nofima.no/

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...