Tina, Therese Soltveit fra Norsk Fiskeoppdrett og Anette_6016x2931

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur

Torsk_150x100

Torskens sykdomsmotstand kan forbedres gjennom avl

Forsker Rama Bangera i Nofima har studert i hvilken grad gener påvirker torskens evne til å motstå sykdommer. 

Morgan Bender polartorsk_150x113

Polartorsk og oljesøl

Polartorsk brukes som testfisk i forskningsprosjekt om økotoksikologi på fisk.

Båtavtale

Oppdrettskatamaran

Kontrakt signert om bygging av oppdrettskatamaran.

Svømmetunnel kvalitet

Forskning på kvalitet

På oppdrag fra Nofimas forskere har Havbruksstasjonen bygd en svømmetunnel. Her kan ulike fangstsituasjoner simuleres og kvaliteten på den slaktede fisken kan måles.

Luseseminar på Helgeland Havbruksstasjon_150x102

To ansatte med "luselappen"

Et lusekurs i regi av NCE Aquaculture ga verdifull kompetanse.

Logo Norecopa_150x69

Medlemskap i Norecopa

Norecopa arbeider med utfordringer innen dyreforsøk.

Blåskjell_150x155

Blåskjellvarsel

Prøver for testing av vann og skjell tas ved Havbruksstasjonens sjølokalitet på Skulgambukt.

Aftenposten toskeillustrasjon_150x212

En ekte slappfisk

Artikkel fra Økonomimagasinet i Aftenposten om avlstorsken.

Vitenskapelige artikler illustrasjonsbilde_150x212

Nye artikler

Vitenskapelige artikler fra forskning ved Havbruksstasjonen

Nyheter

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur

Båtdåp

"Morild" ble båten døpt

Jubileum

4. september 2015 var Havbruksstasjonen i Tromsø 25 år.  Teknisk dr...