Fra Robin Hood-land

Datainnsamling til semesteroppgaven ble gjort ved Havbruksstasjonen.

Nottingham er kjent fra Robin Hoods røvertokt i Sherwoodskogen. Men Nottingham er også kjent for sitt velrenommerte studie innen veterinærmedisin. Og fra veterinærstudiet kom tredjeårs-studenten for å samle data på Havbruksstasjonen høsten 2012.  

-jeg ønsket å skrive semesteroppgave om noe annet enn hund og hest sier stavangerjenta Jonil Ursin.
Og ønsket gikk i oppfyllelse. Vegen til semesteroppgaven gikk via en onkel som kjente til Havbruksstasjonen. Onkelen hadde hørt om et forsøk med en svømmetunnel, og dermed kom hun i kontakt med Øyvind Aas-Hansen på Nofima som blant annet jobber med CRISP-prosjektet.
I CRISP-prosjektet var det behov for mer kunnskap om torsk. Jonils oppgave ble å undersøke om det er forskjell på vill og oppdrettet torsk når det gjelder svømmehastighet og utmattelse.
Kunnskapen skal brukes videre i CRISP-prosjektet hvor det blant annet skal simuleres fangst med trål i svømmetunnelen.
-samarbeidet med forskerne og oppholdet på Havbruksstasjonen åpnet øynene mine for at det er interessant å jobbe med både forskning og oppdrett av fisk sier Jonil.
 
Svømmetunnelen er en del av prosjektet CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology) som blir ledet av Havforskningsinstituttet og hvor Nofima har ansvaret for kvalitet og verdiskaping. Målene i prosjektet er å optimalisere fiskerinæringens verdiskaping og produktkvalitet.
 
 
 
 
 
Bildene over viser Jonil Ursin, Øyvind Aas-Hansen fra Nofima og Anders Karlsson fra Universitetet i Tromsø.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur