Havbruksstasjonen i vesterled

Nordmenn reiste i vesterled på røvertokt i tidligere tider. Havbruksstasjonens folk skulle imidlertid bare se og oppleve irsk marin forskning.

I september 2012 reiste de ansatte ved Havbruksstasjonen i Tromsø til Irland. Første stopp i det faglige programmet var Ryan Institute, University of Irland, som ligger på universitetsområdet i Galway. Her ble Havbruksstasjonens ansatte tatt i mot av Richard D. FitzGerald som orienterte om den irske akvakultur- og fiskerinæringen og forskningen knyttet til de marine næringene.

 

 

Richard D. FitzGerald orienterer Havbruksstasjonens ansatte i laboratoriet på Ryan Institute.

 

Havbruksstasjonens ansatte lytter til orienteringen.

Fra Galway gikk turen nordvestover til Carna Research Station. Her ligger Irlands ledende marine forskningsstasjon og her drives både grunnforsking og anvendt marin forskning.

Carna Research Station er Ryan Institutes base for forskning innen fisk, skalldyr og sjøgress. På stasjonen finnes tradisjonelle forskningsfasiliteter for hold av fisk og marine organismer, samt fasiliteter for resirkuleringsteknologi og fôrproduksjon.
Kar med torsk fra avlsprogrammet.
 
 
Kar med piggvar.
Ett av de store prosjektene som pågår er etablering av et avlsprogram for torsk for den irske akvakulturindustrien. Allerede i 2004 bygget de klekkeri for marinfisk. I 2008 fikk de forskningsmidler for å starte et torskeavlsprogram. Utgangspunktet for avlsvirksomheten var vill torsk fanget utenfor kysten av Irland. De var meget fornøyd med forskningsresultatene som hadde resultert i mange vitenskapelige produksjoner.
 
Torskelarve fra avlsprogrammet.
Utvikling av protokoller for sjøgressproduksjon var et annet forskningsområde. Sjøgress som ingrediens i laksefôr og som biobrensel var årsakene til denne satsingen.
Richard D. FitzGerald orienterer om fôrproduksjonen.
Andre prosjekter var arbeid med avlsprogram for berggylt. Denne fisken er kjent fra norsk akvakultur som beitefisk på lakselus. I Galway er berggylten kjent som en god matfisk.
Richard D. FitzGerald og noen av de ansatte ved Carna Research Station, med Havbruksstasjonens Tina Thesslund i blant dem.
Utfordringer har de på den irske forskningsstasjonen. Fasiliteter og store tidevannsforskjeller bød innimellom på problemer. Finansieringen av drift og forskningsprogrammer var også en kjent utfordrer.
Havbruksstasjonens ansatte hadde et lærerikt opphold.
Det var heller ingen tvil om at det er gode forhold for forskning på Havbruksstasjonen i Tromsø, så de ansatte dro hjem med fred i sinnet.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur