Aftenposten toskeillustrasjon_150x212

En ekte slappfisk

Artikkel fra Økonomimagasinet i Aftenposten om avlstorsken.

Vitenskapelige artikler illustrasjonsbilde_150x212

Nye artikler

Vitenskapelige artikler fra forskning ved Havbruksstasjonen

Laboratoriet på Ryan Institute, Irland_150x77

Havbruksstasjonen i vesterled

Nordmenn reiste i vesterled på røvertokt i tidligere tider. Havbruksstasjonens folk skulle imidlertid bare se og oppleve irsk marin forskning.
Jonil og Øyvind ved svømmetunnelen_150x133

Fra Robin Hood-land

Datainnsamling til semesteroppgaven ble gjort ved Havbruksstasjonen.
Foto/fotomontasje: Frank Gregersen/Oddvar Dahl, Nofima

10 år med målrettet avl

Nå begynner vi å se effektene av ti års innsats med avlsarbeid på torsk.
Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Nofima

Svømmetunnel for fisk

Forskere fra Nofima har i samarbeid med ansatte ved Havbruksstasjonen bygd en svømmetunnel.
Foto: Marius Fiskum

Laks på bølgelengde

Se videoreportasje om laksen som rapportør fra dypet av oppdrettsmerda.
Foto: Frank Gregersen, Nofima

Torsk med personnummer

Se videoreportasje om identitetsmerking av torsk.
Foto: Chr. Koren

Vil heve torskens debutalder

Se videoreportasje om oppstarten i forsøket på å finne ut om tidlig kjønnsmodning er arvbart.
Foto: Frank Gregersen, Nofima

Snart skal det gytes

Se videoreportasje om flytting av av torsk fra merd til landanlegg.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur