Foto: Frank Gregersen, Nofima

Torsk på flyttefot

Se videoreportasje om flytting av torsk til merder i sjøen.
Foto: Ingvill Jensen/Saskia Mennen, Nofima

Full fart med torsken

Se videoreportasje om produksjonen i 2007
Foto: Marius Fiskum

Kan være framtidas fiskeri

Se videoreportasje om levendelagring av torsk.
Foto: Marius Fiskum

Kråkebollene kommer

Se videoreportasje om yngelproduksjon og forsøk med nye fôrtyper.
Foto: Marius Fiskum

Vaksineforsøk

Se videoreportasje om vaksineforsøk.
fiskeriministeren-talerstol-rama-bangera

Tiårsjubileum

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen markerte jubileet med et besøk på avlsstasjonen.
Fiskehelsestudenter obduserer ILA-fisk beskåret

ILA hos laks

Fiskehelsestudentene ved Universitetet i Tromsø fikk både observere og obdusere laks smittet med ILA-virus.
Lakselushanske_150x113

Luselaboratorium

Havbruksstasjonen i Tromsø og Nofima har bygd en avdeling for lakselusforsøk. Dette vil være et viktig bidrag for å få bukt med problemene med lakselus i oppdrettsnæringen.
IMG_0229

Tester helsestatusen

Torsk fra årskull 2010 skal testes mot ulike fiskesykdommer. Torsken er produsert ved Nasjonal avlsstasjon for torsk. Her overføres torsken til Fiskehelselaboratoriet.Torskeavl, avl, avlsprogrammet, startfôring, Havbruksstasjonen, levende fôr, levendefôr, hjuldyr, fôrproduksjonCopyright: Fiskeriforskning

Vitenskapelige publikasjoner

Nye vitenskapelige artikler på bakgrunn av arbeid ved Havbruksstasjonen er publisert.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur