Ingen lakserømming

Torsk med smolt i magen

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Bildet viser en av torskene med rester av mageinnhold.

- Torsk kan spise inntil 30 % av egen kroppsvekt og omløpshastighet på mageinnhold er 4-5 døgn. Dette opplyser professor Bjørn Steinar Sæther ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet.

Opptelling av laksen, samt beregning av hvor mye torskene i merda hadde spist, sannsynliggjør at det ikke har rømt laksesmolt fra anlegget i Grøtsundet likevel.

For ytterligere informasjon:

Rita Sæther, daglig leder, tlf 98 20 25 20. 

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...