Ingen lakserømming

Torsk med smolt i magen

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Bildet viser en av torskene med rester av mageinnhold.

- Torsk kan spise inntil 30 % av egen kroppsvekt og omløpshastighet på mageinnhold er 4-5 døgn. Dette opplyser professor Bjørn Steinar Sæther ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet.

Opptelling av laksen, samt beregning av hvor mye torskene i merda hadde spist, sannsynliggjør at det ikke har rømt laksesmolt fra anlegget i Grøtsundet likevel.

For ytterligere informasjon:

Rita Sæther, daglig leder, tlf 98 20 25 20. 

Nyheter

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Mistanke om rømming i Grøtsundet

Gjenfangst ble satt i gang umiddelbart etter at mistanke om lakserømmi...