Jubileum

4. september 2015 var Havbruksstasjonen i Tromsø 25 år. 

Teknisk driftsansvarlig Rune Skogly Olsen "hoppet det hele i gang".

Article image

Gratulasjon fra fiskeriministeren

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker gratulerte med jubiléet.

Hun ønsket Havbruksstasjonen lykke til med viktige oppgaver i årene fremover.

Article image

25 år

Daværende fiskeriminister Svein Munkejord åpnet anlegget 4. september 1990. Han fortalte at ”dette var det flotteste anlegg for eksperimentell havbruksforskning noe sted”.

Jan Raa, tidligere forskningsdirektør, kunne fortelle at anlegget nesten var finere 25 år senere!  

Forskning, utvikling og utdanning

Forskningssjef Hilde Toften og professor Even Hjalmar Jørgensen representerte eierne Nofima og UiT Norges arktiske universitet.

Begge snakket om høydepunkter og samarbeidet med Havbruksstasjonen. Forskning og utdanning er de mest lønnsomme av alle investeringer for langsiktig og vedvarende verdiskaping.

Article image

Hilsninger

Mange hadde hilsninger til Havbruksstasjonen. Nofima v/direktør Øyvind Fylling-Jensen, UiT Norges arktiske universitet v/rektor Anne Husebekk, Tromsø kommune v/byrådsleder Øyvind Hilmarsen, Akvaplan niva v/ass. direktør Anton Giæver, Statsbygg v/eiendomsforvalter Knut Nilsen og Nofima/Senter for marin akvakultur v/seniorforsker Atle Mortensen.

Article image

Idolvinner og sommervikar

Ingvar Olsen, idolvinner 2014 og sønn av tekniker Terje Hugo Olsen. Ingvar har hatt sommerjobb på Havbruksstasjonen i mange år. Ingvar begeistret publikum med flere musikalske innslag. 

Article image

Fest for 100

Jubilét fortsatte med middag og dans til musikk fra bandet ”KaZaDu”.

Toastmaster var seniorforsker Bjørn Steinar Sæther fra Nofima.

Wiktor Sørensen, en av flere sentrale personer i etablerings- og oppstartfasen av Havbruksstasjonen, takket for maten.

Kjell Ø. Midling og Arne Mikal Arnesen, begge fra Nofima, takket for samarbeidet og ønsket jubilanten lykke til videre.

Article image

12 timers feiring

Kolleger og samarbeidspartnere fra ulike organisasjoner og etater deltok i den 12 timer lange feiringen.

Article image
Article image

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...