Laks på bølgelengde

Foto: Marius FiskumSe videoreportasje om laksen som rapportør fra dypet av oppdrettsmerda.

Oppdrettsanleggene vokser i størrelse og merdene blir stadig dypere. Store anlegg øker behovet for teknologi som kan gi mer og bedre informasjon om hvordan laksen har det.

Med en kombinert datamaskin og akustisk sender plassert inne i laksen blir det mulig å vite om den har det bra nede i merda.

Forskerne arbeider nå med å utvikle teknologien som kan fortelle hvor mye fisken spiser, hvordan den oppfører seg og om den er frisk. Det nye systemet vil gjøre det mulig med rask varsling ved for eksempel sykdom eller forurensning i havet.

Teknologien utvikles i samarbeid mellom Thelma Biotel, NTNU og Nofima.

I denne videoreportasjen ser vi den nye teknologien som skal gjøre laksen til rapportør fra dypet av oppdrettsmerda.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur