frny

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i resirkulerte akvakultursystemer (RAS). 

Tina, Therese Soltveit fra Norsk Fiskeoppdrett og Anette_6016x2931

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur

Forrett av røye_150x109

Røye til forrett

8th International Charr Symposium ble arrangert i Tromsø 14-18 juni 2015.

Svømmetunnel kvalitet

Forskning på kvalitet

På oppdrag fra Nofimas forskere har Havbruksstasjonen bygd en svømmetunnel. Her kan ulike fangstsituasjoner simuleres og kvaliteten på den slaktede fisken kan måles.

Luseseminar på Helgeland Havbruksstasjon_150x102

To ansatte med "luselappen"

Et lusekurs i regi av NCE Aquaculture ga verdifull kompetanse.

Endre Grimsbø_150x113

Svømmetunnel og ekstern arbeidskraft

Havbruksstasjonen har i en uke hatt Endre Grimsbø boende på anlegget
Jonil og Øyvind ved svømmetunnelen_150x133

Fra Robin Hood-land

Datainnsamling til semesteroppgaven ble gjort ved Havbruksstasjonen.
Foto: Nofimas fotoarkiv

Etableringen av Havbruksstasjonen

Det første forskningsanlegget i Tromsø ble etablert i 1973.
Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Nofima

Svømmetunnel for fisk

Forskere fra Nofima har i samarbeid med ansatte ved Havbruksstasjonen bygd en svømmetunnel.
Foto: Marius Fiskum

Kråkebollene kommer

Se videoreportasje om yngelproduksjon og forsøk med nye fôrtyper.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur