Medlemskap i Norecopa

Logo Norecopa_150x69

Norecopa arbeider med utfordringer innen dyreforsøk.

Havbruksstasjonen i Tromsø AS har i en årrekke vært medlem av Norecopa. Norecopa er Norges nasjonale konsensus-plattform for alternativer til dyreforsøk. Norecopa arbeider for å fremme de "tre R-ene": Replacement, Reduction og Refinement.

Norecopa mottar basisbevilgning fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), men er en selvstendig medlemsorganisasjon.

Norecopa har et styre som representerer de fire interessepartene rundt dyreforsøk: forvaltningen, akademia, industrien og dyrevernbevegelsen.

Norecopa er en av ca. 12 nasjonale plattformer i Europa, som er medlem av ecopa (European Consensus-Platform for Alternatives).

Norecopa:

  • arrangerer seminarer og internasjonale konsensusmøter om bruken av dyr i forskning
  • skriver faglige uttalelser om aktuelle problemstillinger innenfor dyreforsøk
  • deler ut en årlig pris på kr. 30.000 for fremdragende forskning innenfor de 3 R-ene
  • arbeider politisk for å øke bevilgningene til 3R-forskning
  • driver nettsider og en Facebook-side med omfattende informasjon om alternativer til dyreforsøk
  • driver et diskusjonsforum for de ansvarshavende ved landets forsøksdyravdelinger
  • utgir et nyhetsbrev ca. 8 ganger i året

Både institusjoner og privatpersoner kan bli medlemmer av Norecopa. www.norecopa.no

 

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...