www.havbruksstasjonen.no

Medlemskap i Norecopa

Logo Norecopa_150x69

Norecopa arbeider med utfordringer innen dyreforsøk.

Havbruksstasjonen i Tromsø AS har i en årrekke vært medlem av Norecopa. Norecopa er Norges nasjonale konsensus-plattform for alternativer til dyreforsøk. Norecopa arbeider for å fremme de "tre R-ene": Replacement, Reduction og Refinement.

Norecopa mottar basisbevilgning fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), men er en selvstendig medlemsorganisasjon.

Norecopa har et styre som representerer de fire interessepartene rundt dyreforsøk: forvaltningen, akademia, industrien og dyrevernbevegelsen.

Norecopa er en av ca. 12 nasjonale plattformer i Europa, som er medlem av ecopa (European Consensus-Platform for Alternatives).

Norecopa:

Både institusjoner og privatpersoner kan bli medlemmer av Norecopa. www.norecopa.no