Naturlige ferskvanns- og sjøvannstemperaturer

Temperaturer på ferskvann og sjøvann måles daglig.
Figurene viser naturlige temperaturer på ferskvann og sjøvann på Landanlegget og Fiskehelselaboratoriet i 2011.
 
For opplysninger om temperaturer tidligere år kontakt Havbruksstasjonen.
 

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur