Naturlige ferskvanns- og sjøvannstemperaturer

Temperaturer på ferskvann og sjøvann måles daglig.
Figurene viser naturlige temperaturer på ferskvann og sjøvann på Landanlegget og Fiskehelselaboratoriet i 2011.
 
For opplysninger om temperaturer tidligere år kontakt Havbruksstasjonen.
 

Nyheter

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning viser at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Mistanke om rømming i Grøtsundet

Gjenfangst ble satt i gang umiddelbart etter at mistanke om lakserømmi...