Mistanke om rømming i Grøtsundet

Gjenfangst ble satt i gang umiddelbart etter at mistanke om lakserømming fra lokaliteten Skulgambukt ble oppdaget.

Det var onsdag 13. juni 2018 at Havbruksstasjonen i Tromsø AS meldte fra til Fiskeridirektoratet region Nord om mistanke om rømming. Dette ble oppdaget ved at villfisk var kommet inn i nota.

Det er mistanke om rømming av 500 stykk 138 grams nylig utsatt laksesmolt.

Det ble straks satt i gang gjenfangst med garnsetting rundt anlegget og andre tiltak i tråd med bedriftens godkjente beredskapsplan. Inspeksjon av merden viste to rifter, én på 30 cm og én på 18 cm. Det er ikke avdekket skader på andre nøter på lokaliteten.

- Dette er en svært beklagelig situasjon på alle måter, og vi gjør nå det vi kan for å gjenfange mest mulig av den rømte fisken, sier daglig leder Rita Sæther i Havbruksstasjonen.

Det er for tidlig å konkludere om årsakene til hendelsen. Selskapet vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet gjøre sitt ytterste for å bringe klarhet i årsaksforholdene.

For ytterligere informasjon:

Rita Sæther, daglig leder, tlf. 98 20 25 20

Nyheter

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning viser at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Mistanke om rømming i Grøtsundet

Gjenfangst ble satt i gang umiddelbart etter at mistanke om lakserømmi...