Mistanke om rømming i Grøtsundet

Gjenfangst ble satt i gang umiddelbart etter at mistanke om lakserømming fra lokaliteten Skulgambukt ble oppdaget.

Det var onsdag 13. juni 2018 at Havbruksstasjonen i Tromsø AS meldte fra til Fiskeridirektoratet region Nord om mistanke om rømming. Dette ble oppdaget ved at villfisk var kommet inn i nota.

Det er mistanke om rømming av 500 stykk 138 grams nylig utsatt laksesmolt.

Det ble straks satt i gang gjenfangst med garnsetting rundt anlegget og andre tiltak i tråd med bedriftens godkjente beredskapsplan. Inspeksjon av merden viste to rifter, én på 30 cm og én på 18 cm. Det er ikke avdekket skader på andre nøter på lokaliteten.

- Dette er en svært beklagelig situasjon på alle måter, og vi gjør nå det vi kan for å gjenfange mest mulig av den rømte fisken, sier daglig leder Rita Sæther i Havbruksstasjonen.

Det er for tidlig å konkludere om årsakene til hendelsen. Selskapet vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet gjøre sitt ytterste for å bringe klarhet i årsaksforholdene.

For ytterligere informasjon:

Rita Sæther, daglig leder, tlf. 98 20 25 20

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...