Naturlige ferskvanns- og sjøvannstemperaturer

Temperaturer på ferskvann og sjøvann måles daglig.
Figurene viser naturlige temperaturer på ferskvann og sjøvann på Landanlegget og Fiskehelselaboratoriet i 2011.
 
For opplysninger om temperaturer tidligere år kontakt Havbruksstasjonen.
 

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...