Nye artikler

Vitenskapelige artikler illustrasjonsbilde_150x212

Vitenskapelige artikler fra forskning ved Havbruksstasjonen

40-90 forsøk foregår hvert år på Havbruksstasjonen. Mange forsøk resulteter i vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrifter. Her ligger lenke til et utvalg av publikasjonene.

CV HiT 2000-2012.pdf

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur