Rune lander_150x113

Jubileum

4. september 2015 var Havbruksstasjonen i Tromsø 25 år. 

Teknisk driftsansvarlig Rune Skogly Olsen "hoppet det hele i gang".

Forrett av røye_150x109

Røye til forrett

8th International Charr Symposium ble arrangert i Tromsø 14-18 juni 2015.

Logo Norecopa_150x69

Medlemskap i Norecopa

Norecopa arbeider med utfordringer innen dyreforsøk.

Endre Grimsbø_150x113

Svømmetunnel og ekstern arbeidskraft

Havbruksstasjonen har i en uke hatt Endre Grimsbø boende på anlegget
Laboratoriet på Ryan Institute, Irland_150x77

Havbruksstasjonen i vesterled

Nordmenn reiste i vesterled på røvertokt i tidligere tider. Havbruksstasjonens folk skulle imidlertid bare se og oppleve irsk marin forskning.
Foto: Nofimas fotoarkiv

Etableringen av Havbruksstasjonen

Det første forskningsanlegget i Tromsø ble etablert i 1973.

Styret i Havbruksstasjonen 2012-2013

Styret består av tre medlemmer fra Universitetet i Tromsø, tre medlemmer fra Nofima og en representant fra Havbruksstasjonen.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur