Torsk med smolt i magen

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Mistanke om rømming i Grøtsundet

Gjenfangst ble satt i gang umiddelbart etter at mistanke om lakserømming fra lokaliteten Skulgambukt ble oppdaget.

Rune lander_150x113

Jubileum

4. september 2015 var Havbruksstasjonen i Tromsø 25 år. 

Teknisk driftsansvarlig Rune Skogly Olsen "hoppet det hele i gang".

Forrett av røye_150x109

Røye til forrett

8th International Charr Symposium ble arrangert i Tromsø 14-18 juni 2015.

Logo Norecopa_150x69

Medlemskap i Norecopa

Norecopa arbeider med utfordringer innen dyreforsøk.

Endre Grimsbø_150x113

Svømmetunnel og ekstern arbeidskraft

Havbruksstasjonen har i en uke hatt Endre Grimsbø boende på anlegget
Laboratoriet på Ryan Institute, Irland_150x77

Havbruksstasjonen i vesterled

Nordmenn reiste i vesterled på røvertokt i tidligere tider. Havbruksstasjonens folk skulle imidlertid bare se og oppleve irsk marin forskning.
Foto: Nofimas fotoarkiv

Etableringen av Havbruksstasjonen

Det første forskningsanlegget i Tromsø ble etablert i 1973.

Styret i Havbruksstasjonen 2012-2013

Styret består av tre medlemmer fra Universitetet i Tromsø, tre medlemmer fra Nofima og en representant fra Havbruksstasjonen.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...