Havbruksstasjonens organisering

Administrasjonen består av daglig leder, sekretær og en nyopprettet stilling som prosjekt- og kvalitetskoordinator. Hver av våre fire avdelinger har sin tilhørende avdelingsleder, teknisk driftsansvarlige og en stab av forsøksteknikere og teknikere.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...