Polartorsk og oljesøl

Polartorsk brukes som testfisk i forskningsprosjekt om økotoksikologi på fisk.

Morgan Bender polartorsk_460x345.jpg

Polartorskens respons på oljekomponenter undersøkes i prosjektet Polarisation. Langsiktige effekter på reproduksjon og vekst, og hvilke mekanismer på molekylært nivå som forårsaker disse responsene undersøkes.

Masterstudent Morgan Bender har kontroll på polartorsken (tekst og foto: Jasmine Nahrgang).

Viktige spørsmål er om oljekomponenter faktisk går inn i organismen, hvordan de distribueres og elimineres. Effekter på viktige metabolske funksjoner i organismene som fettmetabolisme og det endokrine system blir også undersøkt, samt hvordan vekst og reproduksjon påvirkes.

Polartorsk er brukt fordi den er en av de aller viktigste artene i det marine økosystemet i Arktis.

Forskningen skjer på Havbruksstasjonen i Tromsø hvor det finnes en unik kombinasjon av forsøksfasiliteter. De ansatte har høy kompetanse og bred erfaring med forsøk og drift av fasilitetene. Dette bidrar til en sikker og nøyaktig gjennomføring av forsøkene i tett samarbeid med oppdragsgiver.

Jasmine Nahrgang, førsteamanuensis ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet leder prosjektet Polarisation.

Prosjektet finansierer også en stipendiat og en post doc stilling i tillegg til flere masterstudenter. Disse utgjør kjernen i arbeidsstyrken som til daglig driver prosjektet sammen med Jasmine. Les mer i nyhetsbrevet fra AMB (UiT Norges arktiske universitet, Institutt for arktisk og marin biologi).

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur