Priser

PRISENE VED HAVBRUKSSTASJONEN I TROMSØ

Våre priser blir revidert hver år. Disse blir sendt ut til de aktuelle forskningssjefene på Nofima og instituttlederne på UiT/BFE-fak. for videre distribuering blant brukerne. For øvrig ber vi forsøkshavere og kunder tar kontakt med våre avdelingsledere for å få priser på forsøk, fisk osv.

For Landanlegget: Kjersti Fredheim

For Sjøanlegget: Atle Skutvik

For Fiskehelselaboratoriet: astrid.chr.hanssen@havbruksstasjonen.no

Nyheter

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning viser at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Mistanke om rømming i Grøtsundet

Gjenfangst ble satt i gang umiddelbart etter at mistanke om lakserømmi...