Audun Iversen

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den første var rogn. Når femte generasjon nå er i ferd med å vokse seg stor, har Nofima-forskeren sterk tro på framtida for avl og oppdrett av norsk torsk.

Tina, Therese Soltveit fra Norsk Fiskeoppdrett og Anette_6016x2931

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur

Torsk_150x100

Torskens sykdomsmotstand kan forbedres gjennom avl

Forsker Rama Bangera i Nofima har studert i hvilken grad gener påvirker torskens evne til å motstå sykdommer. 

Aftenposten toskeillustrasjon_150x212

En ekte slappfisk

Artikkel fra Økonomimagasinet i Aftenposten om avlstorsken.

Foto/fotomontasje: Frank Gregersen/Oddvar Dahl, Nofima

10 år med målrettet avl

Nå begynner vi å se effektene av ti års innsats med avlsarbeid på torsk.
Foto: Frank Gregersen, Nofima

Torsk med personnummer

Se videoreportasje om identitetsmerking av torsk.
Foto: Chr. Koren

Vil heve torskens debutalder

Se videoreportasje om oppstarten i forsøket på å finne ut om tidlig kjønnsmodning er arvbart.
Foto: Frank Gregersen, Nofima

Snart skal det gytes

Se videoreportasje om flytting av av torsk fra merd til landanlegg.
Foto: Frank Gregersen, Nofima

Torsk på flyttefot

Se videoreportasje om flytting av torsk til merder i sjøen.
Foto: Ingvill Jensen/Saskia Mennen, Nofima

Full fart med torsken

Se videoreportasje om produksjonen i 2007

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur