Skjema

Søknad om forsøksplass

Søknadsskjema: for hvert forsøk skal søknadsskjema for forsøk Intern søknad fylles ut og sendes Havbruksstasjonen i Tromsø (e-post@havbruksstasjonen.no eller Skarsfjordvegen 860, 9131 Kårvik). 

Forsøksprotokoll: forsøkshaver skal også sende forsøksprotokoll sammen med søknaden. Søknaden og forsøksprotokollen brukes ved oppstart og i daglig oppfølging av forsøket. De må derfor være korrekt utfylt. Kontakt avdelingsleder dersom du har spørsmål.

Standard oppdragsvilkår: forsøkshaver må lese, signere og legge dette dokumentet  Standard oppdragsvilkår ved søknaden. 

Søknadsskjema for tillatelse til å drive forsøk med dyrnettsiden til Forsøksdyrforvaltningen skal også fylles ut.

 

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur