Snart skal det gytes

Foto: Frank Gregersen, NofimaSe videoreportasje om flytting av av torsk fra merd til landanlegg.

Vinter er gytetid for torsken. Det gjelder også for torsken ved Nasjonal avlsstasjon for torsk.

Fisken som brukes i avlsarbeidet er plassert i merdanlegget på Røsnes utenfor Ringvassøya ved Tromsø.

I god tid før den er gyteklar fraktes den til avlsstasjonens landanlegg på Kraknes, der selve avlsarbeidet utføres.

I denne videoreportasjen følger vi en gruppe med torsk på reisen fra merda ute i havet til den er trygt plassert i kar på land.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur