Styret i Havbruksstasjonen 2012-2013

Styret består av tre medlemmer fra Universitetet i Tromsø, tre medlemmer fra Nofima og en representant fra Havbruksstasjonen.

Styremedlemmer:
Terje Aspen (styreleder, Universitetet)
Eli M. Pedersen (Universitetet)
Jan-Eirik Angell Killie (Universitetet)
Grete Sollesnes Winther (Nofima)
Heidi Mikalsen (Nofima)
Arne Mikal Arnesen (Nofima)
Nils-Jørgen Bruvold (ansattes representant, Havbruksstasjonen)

Varamedlemmer:
Christian Hansen (Universitetet)
Stefano Peruzzi (Universitetet)
Hilde Toften (Nofima)
Inger Falck (Nofima)
Atle Skutvik (ansattes representant, Havbruksstasjonen)
 
Revisor:
PricewaterhouseCoopers AS

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur