Svømmetunnel for fisk

Forskere fra Nofima har i samarbeid med ansatte ved Havbruksstasjonen bygd en svømmetunnel.

Forsker Øyvind Aas-hansen fra Nofima viser fram svømmetunnelen.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, NofimaStrøm og vannkvaliteter kan endres i svømmetunnelen. Dette etterligner forholdene som fisken opplever når den fanges i trål, snurrevad eller not. Fisken utsettes for ulike typer stress når den eksempelvis må svømme langt og fort.

Stress og utmattelser fører til dårligere kvalitet og dermed lavere pris på råstoffet. Disse forsøkene skal bidra til å optimalisere fangstmetodene for å bedre kvaliteten på fisken.

Foto: Chr. KorenFoto: Chr. KorenBildene viser opptak av torsk fra merd til bruk i forsøk. Denne torsken er villfanget og har vært oppbevart i merd ved Havbruksstasjonens sjøanlegg inntil den ble fraktet til svømmetunnelen på Havbruksstasjonens landanlegg.

 

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...

Fagpressen på besøk

Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no på reportasjetur