Tester helsestatusen

IMG_0229Torsk fra årskull 2010 skal testes mot ulike fiskesykdommer. Torsken er produsert ved Nasjonal avlsstasjon for torsk. Her overføres torsken til Fiskehelselaboratoriet.Ved Fiskehelselaboratoriet skal torsken testes mot en vibriobakterie og Nodavirus. De mest motstandsdyktige familiene blir så brukt videre i avlsprogrammet.

Nofima Marin driver avlsprogrammet på torsk på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet.

 

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...