To ansatte med "luselappen"

Et lusekurs i regi av NCE Aquaculture ga verdifull kompetanse.

Kunnskap om lusas kjønns- og stadiebestemmelse er viktig for lusebekjempelse.  Tidspunktet for når de ulike tiltakene skal benyttes er også viktig for en effektiv lusebekjempelse.

Under kyndig veiledning av fiskehelseteamet ved Helgeland Havbruksstasjon fikk to ansatte fra Havbruksstasjonen i Tromsø teoretisk og praktisk opplæring.

- Det var engasjerte foredragsholdere som ga viktige innblikk i metoder for lusebekjempelse sier Hanne-Grethe Mogren og Anette Hustad.

Lusetellingen og resten av den praktiske og teoretiske undervisningen foregikk i flotte omgivelser på Helgeland Havbruksstasjon, Dønna i Nordland.

I artikkelen fra kyst.no kan du lese mer om stolte og lusesertifiserte deltagere.

http://www.kyst.no/?page_id=122&article_id=101794

Luseseminar på Helgeland Havbruksstasjon_460x313.jpg

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...