Torsk med personnummer

Foto: Frank Gregersen, NofimaSe videoreportasje om identitetsmerking av torsk.

Om høsten er det rene dåpsfesten ved Nasjonal avlsstasjon for torsk. I 2009 fikk for eksempel 30 000 torskeyngel sitt eget personnummer.

Når torsken er et halvt år gammel er det tid for å gi den sin egen identitet.

Med et elektronisk merke får torsk fra 200 familier sitt eget personnummer, og registreres i avlsprogrammet. Datasystemet sørger for at en alltid har kontroll med hva slags familie hver enkelt torsk kommer fra.

I denne videoreportasjen følger vi torsken når den får sin egen identitet.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...