Torsk på flyttefot

Foto: Frank Gregersen, NofimaSe videoreportasje om flytting av torsk til merder i sjøen.

Hvert år produseres det flere hundre tusen torskeyngel ved Nasjonal avlsstasjon for torsk.

Fra produksjonen i 2008 ble 24 000 brukt i det videre avlsarbeidet, og disse flyttes i denne reportasjoen til merder i sjøen.

16 000 yngel ble flyttet til avlsstasjonens anlegg Røsnes utenfor Ringvassøya ved Tromsø. De øvrige 8 000 ble fordelt på de to teststasjonene som avlsprogrammet hadde i Finnmark og Hordaland.

I denne videoreportasjen følger vi torsken fra den tas opp på landanlegget på Kraknes til den møter sjøen ved anlegget på Røsnes.

Nyheter

Sterk tro på oppdrettstorsken

Øyvind J. Hansen har fulgt den norske oppdrettstorsken siden den først...

Ingen lakserømming

Opptelling og beregning sannsynliggjør at det ikke rømte laks.

Fylkesrådet i Troms støtter RAS

Fylkesrådet har bevilget 13,5 mill kr til etablering av forskningsanle...