www.havbruksstasjonen.no

Torskens sykdomsmotstand kan forbedres gjennom avl

Forsker Rama Bangera i Nofima har studert i hvilken grad gener påvirker torskens evne til å motstå sykdommer. 

Torsk_460x306.jpg

I doktorgradsarbeidet har Bangera undersøkt genetiske aspekter rundt sykdomsresistens hos torsk, i samarbeid med forskere ved Nofima og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har funnet at motstandsevnen til oppdrettstorsk kan økes gjennom avl og genomseleksjon, skriver Nofima på sine hjemmesider.

To sykdommer forårsaket av bakterier (vibriose og francisellose) og en sykdom forårsaket av nodavirus (nervevevsnekrose (VNN), har vært undersøkt. Bangera har brukt avanserte statistiske og molekylærgenetiske verktøy i fire forskjellige studier for å analysere sykdomsresistens.

For å avle mot sykdom slik at langt færre fisk i oppdrett blir syke, har torsk i avlsprogrammet vært gjennom smittetester der de har blitt utsatt for smitte fra bakterien og viruset som forårsaker vibriose og VNN. Resultater fra smittetester brukes til å finne de familier som har best evne til å motstå sykdommer. I vanlige smittetester bestemmes fiskens evne til å motstå sykdom ved å registrere hvorvidt fisken dør eller overlever.

Et av fremskrittene i Bangeras doktorgradsarbeid er at han har gått videre fra disse to gruppene til tre. For overlevende fisk skiller han mellom de smittede og usmittede. Prediksjonene for motstandsevne blir sikrere hvis man inkluderer smittestatus for overlevende fisk i modellen.

Viktig med riktig metode

Bangera fant en svak genetisk sammenheng mellom tilvekst og sykdomsresistens mot vibriose og VNN. Det betyr at det dermed vil være mulig å oppnå genetisk fremgang for sykdomsresistens og tilvekst samtidig i avlsprogrammet.

For VNN fant Bangera regioner på genomet som direkte påvirker den genetiske motstanden mot VNN. Disse regionene vil kunne brukes som markører i markør-assistert seleksjon (MAS) eller såkalt genomseleksjon. Dette vil gjøre det mulig å selektere stamfisk uten å måtte utsette stamfisken for sykdomssmitte.

− Vår brede test av ulike statistiske metoder viser hvor viktig det er å velge riktig statistiske metode for materialet man har, for å bestemme fiskens motstandsevne mest nøyaktig og dermed oppnå større avlsfremgang for sykdomsegenskaper, uttaler Bangera.

I doktorgraden konkluderes det med at fremtidige studier bør se nærmere på effekten av dagens seleksjonsmetoder, praktisk bruk av MAS, og ytterligere identifisering av kandidatgener for motstandsevne mot sykdommer i atlantisk torsk.

Det nasjonale avlsprogrammet for torsk ble startet i 2002. Programmet drives av Nofima på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og har som mål å avle fram en oppdrettstorsk som har bedre vekstegenskaper enn villtorsk, og som har høyere motstandsdyktighet mot viktige fiskesykdommer. 

Arbeidet foregår på Nofimas anlegg på Kraknes og i Røsneshamn som drives av Havbruksstasjonens ansatte.

Tekst: Reidun Lilleholt Kraugerud/Nofima

Foto: Frank Gregersen/Nofima

 

Vedlegg: http://nofima.no/nyhet/2014/10/torskens-sykdomsmotstand-kan-forbedres-gjennom-avl/